สอนลบคนออกแบบง่ายๆด้วยแอพ Snapseed

Snapseed มีเครื่องมือเจ๋งๆอันนึงที่ผมชอบใช้มากๆ ก็คือเครื่องมือ “แก้ไขภาพ” และรอบนี้ผมจะมาสอนใช้เครื่องมือนี้ลบคนหรือสิ่งของออกจากภาพได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนแรกให้เปิดแอพ Snapseed แล้วเลือก “เครื่องมือ”

เลือก “แก้ไขภาพ”

จากนั้นใช้นิ้วระบายในส่วนที่ต้องการลบออก จะเป็นคนหรือส่ิงของก็ได้ ในส่วนที่เราใช้นิ้วระบายจะเป็นสีแดง เมื่อเราปล่อยนิ้วแอพจะทำการลบให้อัตโนมัติ ถ้าหากยังไม่พอใจเราสามารถกดย้อนกลับเพื่อไประบายใหม่ได้

เมื่อลบคนหรือสิ่งของเสร็จแล้วให้กดเครื่องมือถูกต้อง

เลือก ส่งออก

เลือก ส่งออก สร้างสำเนาพร้อมการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร

ตัวอย่างภาพ ก่อนและหลัง ลบคนออกด้วยแอพ Snapseed