สอนวิธีรวมเลเยอร์ใน PHOTOSHOP + คีย์ลัด

สอนวิธีรวมเลเยอร์รูปแบบต่างๆในโปรแกรม Photoshop

 1. รวมเฉพาะเลเยอร์ที่เลือก
 2. รวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์เดียว
 3. รวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์ใหม่(เลเยอร์เก่ายังอยู่)
 4. การรวมกลุ่ม (Group) เลเยอร์

การรวมเลเยอร์เหมาะสำหรับงานหรือรูปภาพที่มีเลเยอร์เยอะๆ ข้อดีของการรวมเลเยอร์จะทำให้งานเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดการงานได้ง่ายขึ้น

1. รวมเฉพาะเลเยอร์(ที่เลือก)

 • เลือกเลเยอร์ที่ต้องการรวม (กด Ctrl หรือ Command ค้างไว้และคลิ๊กทำให้เลือกมากกว่า 1 เลเยอร์ได้)
 • เลือก Layer > Merge Layers

คีย์ลัด(กด)

 • Command + E
 • Ctrl + E (Win)

เพียงแค่นี้ก็สามารถรวมเลเยอร์ที่เลือกรวมเป็นเลเยอร์เดียวได้แล้ว

2. รวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์เดียว

 • เลือก Layer > Merge Visible

คีย์ลัด(กด)

 • Command + Shift + E
 • Shift + Ctrl + E (Win)

3. รวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์ใหม่(เลเยอร์เก่ายังอยู่)

วิธีนี้กดคีย์ลัดพร้อมกัน 4 ปุ่มก็จะเป็นการรวมเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์ใหม่ แต่เลเยอร์เก่าก็ยังอยู่นะ

คีย์ลัด(กด)

 • Command + Option + Shift + E
 • Shift + Ctrl + Alt + E (Win)

4.รวมกลุ่ม (Group) เลเยอร์

วิธีนี้ไม่ใช่การรวมเลเยอร์เข้าด้วยกัน แต่เป็นการรวมกลุ่มเลเยอร์ วิธีนี้เหมาะสำหรับการจัดเลเยอร์ต่างๆให้เป็นระเบียบ โดยที่เลเยอร์ยังคงอยู่ เพียงแต่จะอยู่ในโฟลเดอร์แทน

 • เลือกเลเยอร์ที่ต้องการรวมกลุ่ม (กด Ctrl หรือ Command ค้างไว้และคลิ๊กทำให้เลือกมากกว่า 1 เลเยอร์ได้)
 • เลือก Layer > Group Layers

คีย์ลัด(กด)

 • Command + Shift + G
 • Ctrl + G (Win)

จบแล้วครับสำหรับวิธีรวมเลเยอร์ในโปรแกรม Photoshop ถ้างานหรือรูปภาพที่ทำมีเลเยอร์เยอะๆ แนะนำให้รวมเลเยอร์หรือรวมกลุ่มเพื่อที่จะได้จัดการงานได้ง่ายขึ้น

แนะนำให้ตั้งชื่อ Group หรือเลเยอร์ต่าง ๆ เอาไว้ด้วยนะ จะได้รู้ว่าเลเยอร์นี้คืออะไร จะได้ไม่สับสนครับ