สอนวิธีใส่เงา Photoshop แบบง่ายๆ

ใส่เงา Photoshop

สอนวิธีใส่เงาในโปรแกรม Photoshop แบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีก็ได้เงาเนียนๆมาใช้งานได้แล้ว ภาพตัวอย่างที่จะใช้ในการใส่เงาผมจะใช้เป็นเสื้อยืด เราสามารถใส่เงากับรูปอะไรก็ได้ ถ้ารู้วิธีทำแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอะไรก็สามารถใส่เงาได้หมดเลย

วิธีใส่เงา Photoshop

เริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา เลือกรูปที่ต้องการใส่เงามา 1 รูป จากนั้นทำการ Copy Layer ด้วยการกด Ctrl + J ถ้าใช้ Mac ให้กด Command + J เราจะได้ Layer 1 (ตามรูป)

ใช้เครื่องมือ Quick Select Tool ระบายให้เส้นปะคลุมบริเวณเสื้อทั้งหมด

กด Ctrl + C (Copy) จากนั้นกด Ctrl + V (Paste) ก็จะได้ Layer ใหม่เป็นพื้นหลังโปร่ง

คลิ๊กขวาที่ Layer ใหม่ เลือก Blending Options หรือจะดับเบิ้ลคลิ๊กรูปเสื้อที่ Layer ก็ได้

คลิ๊กที่แทป Drop Shadow จะมีเครื่องมือเงามาให้ปรับ เราสามารถปรับสีของเงา ความทึบของเงา ความฟุ้งของเงา ทิศทางเงาได้ ในส่วนตรงนี้ลองปรับได้ตามชอบ เมื่อปรับเสร็จให้กด Ok เพียงเท่านี้ก็สามารถใส่เงาได้แล้ว