แต่งรูป Photoshop

แนะนำเทคนิคการแต่งรูปต่างๆด้วยโปรแกรม Photoshop เช่น การทำผิวเนียนด้วย Photoshop , การอัดคม , การเปลี่ยนสีท้องฟ้าและเปลี่ยนสีวัตถุต่างๆ